TIETOSUOJASELOSTE

Tarkoitus on kerätä verkkokurssin käyttämistä varten vain tärkein tarvittava tieto. 

Näitä tietoja voidaan käyttää viestintään ja markkinointiin ja esimerkiksi uutiskirjeen lähettämiseen. (14.8.2020) ja myöhemmin tulevat rekisteröinnit. 

Uutiskirjeessä on helppo tapa poistua sähköpostilistalta (UNSUBSCRIBE) tai voit lähettää sähköpostia ja pyytää että sinulle ei lähetetä markkinointiviestintää milloin vain, kun siltä tuntuu. 


Nyt verkkokurssia varten kerättävät tiedot ovat

Etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Salasana, jonka valitset palveluun kirjautumiseen.

Asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten tilaushistoria (näkyy järjestelmässä)


Tietojasi ei anneta pois.


Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Suostumuksen peruuttaminen

Pääsy tietoihin 

Oikeus saada virheet korjatuksi

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Oikeus saada tiedot siirretyksi


Ota erilaisissa kysymyksissä yhteyttä [email protected]


SELOSTE PIDEMMIN


Yleistä

Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.


Taivastalo käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa.


Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, emme todennäköisesti pysty sinua myöskään palvelemaan.


1. Rekisterinpitäjä

Taivastalo / Jarko Taivasmaa

Tarkk'ampujankatu 14 a 12

00150 Helsinki

044 040 1144

[email protected]
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Taivastalo / Jarko Taivasmaa

Tarkk'ampujankatu 14 a 12

00150 Helsinki

044 040 1144

[email protected]


3. Rekisterin nimi

Taivastalo – asiakasrekisteri verkkokurssi


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä kerätään, jotta mahdollistetaan verkkokaupan avulla verkossa tapahtuva kaupankäynti, kuten esimerkiksi tilaustietojen, laskutustietojen, maksuvahvistustietojen tai käsittelytietojen välittäminen kauppiaan ja asiakkaan välillä.


5. Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Salasana palveluun


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään verkkopalvelun sähköisillä lomakkeilla. Asiakkaat syöttävät tiedot henkilökohtaisesti tilatessaan Thinkific-verkkokurssialustalta.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei erikseen luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kuitenkin Thinkific-kurssialustan toiminnan vuoksi voi tietoja siirtyä tilauksen ja käytön aikana EU:n ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä ja lain määräämillä viranomaisilla on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.


B. ATK:lle talletetut tiedot

Palvelun hankkineella asiakkaalla on pääsy tämän verkkokaupasta tilanneiden asiakkaiden antamiin henkilötietoihin kaupankäynnin vaatimassa laajuudessa.


9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.


10.  Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.


11. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.


Tarkastus-, korjauspyynnöt ja kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan:


Taivastalo / Jarko Taivasmaa

Tarkk'ampujankatu 14 a 12

00150 Helsinki

044 040 1144

[email protected]